0

سخنرانی مهندس ماهان تیموری در مورد کارآفرینی

صنعت و کسب و کار / کسب وکار

268 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
بخشی از سخنرانی مهندس ماهان تیموری درمورد کارآفرینی در دومین اجلاس کارآفرینی و مدیریت در زمستان 1397

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

بخشی از سخنرانی مهندس ماهان تیموری درمورد کارآفرینی در دومین اجلاس کارآفرینی و مدیریت در زمستان 1397

مشاهده

  • 268 مجموع مشاهدات
  • 268 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+