0

ماهان تیموری یک شبه میلیاردر شد؟!!!

صنعت و کسب و کار / کسب وکار

230 مشاهده
1 تعداد لایک ها
1 0
برنامه بدون سانسور - قسمت هفتم / گفتگوی جذاب با ماهان تیموری بنیانگذار هوش مالی در ایران https://mahanteymouri.ir

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

برنامه بدون سانسور - قسمت هفتم / گفتگوی جذاب با ماهان تیموری بنیانگذار هوش مالی در ایران https://mahanteymouri.ir

مشاهده

  • 230 مجموع مشاهدات
  • 230 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • 1 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+