0

مخترع ساوجبلاغی و اب سوز کردن خودرو

195 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
مخترع ساوجبلاغی و اب سوز کردن خودرو
www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو :

راستی آزمایی یک اختراع/سامانه کاهش مصرف سوخت خودرو با استفاده از آب

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

مشاهده

  • 195 مجموع مشاهدات
  • 195 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+