0

آتش سوزی در بزرگترین بازار سرپوشیده جهان در تبریز

اجتماعی / خبری

134 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
بازار تبریز که حدود یک دهه پیش به عنوان بزرگترین بازار سرپوشیده جهان به ثبت جهانی رسیده، در میان شعله های حریق می سوزد. این در حالی است که شماری از مردم با اطلاع از وقوع این رویداد روانه بازار تبریز شده اند و در نتیجه، ازدحام در خیابان اطراف شکل گرفته که کار را برای امدادگران دشوار کرده است.

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

بازار تبریز که حدود یک دهه پیش به عنوان بزرگترین بازار سرپوشیده جهان به ثبت جهانی رسیده، در میان شعله های حریق می سوزد. این در حالی است که شماری از مردم با اطلاع از وقوع این رویداد روانه بازار تبریز شده اند و در نتیجه، ازدحام در خیابان اطراف شکل گرفته که کار را برای امدادگران دشوار کرده است.

مشاهده

  • 134 مجموع مشاهدات
  • 134 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+