0

فیلم | حریق گسترده در بازار تاریخی تبریز

اجتماعی / خبری

262 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
نصر: حریق شب گذشته در بازار ایکی قاپیلی تبریز بورس لوزام آرایشی بخش اعظمی از این بازار را دچار آتش سوزی کرد.

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

نصر: حریق شب گذشته در بازار ایکی قاپیلی تبریز بورس لوزام آرایشی بخش اعظمی از این بازار را دچار آتش سوزی کرد.

مشاهده

  • 262 مجموع مشاهدات
  • 262 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+