0

صنایع دستساز (ساخت دوچرخه الکتریکی برقی)

620 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
ساخت دوچرخه الکتریکی 40km / h با استفاده از موتور بدون برش 350W

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

ساخت دوچرخه الکتریکی 40km / h با استفاده از موتور بدون برش 350W

مشاهده

  • 620 مجموع مشاهدات
  • 620 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+