0

کار آفرینی موفق و مادری مسئول

صنعت و کسب و کار / کسب وکار

114 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
مریم دیباجی در اولین برنامه ی با هم از ناگفته های زندگی شخصی و حرفه ایش می گوید. ما را در اینستاگرام با دنبال کردن @baaham.campaign در مسابقه شرکت کنید و جایزه ببرید!

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

مریم دیباجی در اولین برنامه ی با هم از ناگفته های زندگی شخصی و حرفه ایش می گوید. ما را در اینستاگرام با دنبال کردن @baaham.campaign در مسابقه شرکت کنید و جایزه ببرید!

مشاهده

  • 114 مجموع مشاهدات
  • 114 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+