0

خانم ها اگر باهم باشن مي تونن دنيا رو فتح كنن

صنعت و کسب و کار / کسب وکار

155 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
ما زن‌ها باید همدیگه رو باور کنیم و هوای هم رو داشته‌باشیم.»این را آذر ماهی صفت می‌گوید کسی که همواره در تلاش برای یادگیری است و با تلنگر دخترش مسیر تازه‌ای را برای کسب و کارش در پیش می‌گیرد. «چالش‌های من در این راه زیبا نبود!» اما سولماز بیانی این چالش‌ها را به دست‌سازه‌هایی زیبا بدل کرد؛ سولماز جسارت داشت تا کارش را برای رشد بیشتر رها کرده و به شغلی بپردازد که خودش دوست دارد و انتخاب کرده!

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

ما زن‌ها باید همدیگه رو باور کنیم و هوای هم رو داشته‌باشیم.»این را آذر ماهی صفت می‌گوید کسی که همواره در تلاش برای یادگیری است و با تلنگر دخترش مسیر تازه‌ای را برای کسب و کارش در پیش می‌گیرد. «چالش‌های من در این راه زیبا نبود!» اما سولماز بیانی این چالش‌ها را به دست‌سازه‌هایی زیبا بدل کرد؛ سولماز جسارت داشت تا کارش را برای رشد بیشتر رها کرده و به شغلی بپردازد که خودش دوست دارد و انتخاب کرده!

مشاهده

  • 155 مجموع مشاهدات
  • 155 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+