0

فجر ۳۸ | باران کوثری در نشست خبری عامه پسند: بیرقی مجبورت می‌کند متفاوت باشی!

تفریح و سرگرمی / فیلم

160 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
گزارش ویدئویی آرت‌تاکس از نشست خبری عامه پسند با حضور باران کوثری، هوتن شکیبا، سهیل بیرقی، کریستف رضاعی و دیگر عوامل

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

گزارش ویدئویی آرت‌تاکس از نشست خبری عامه پسند با حضور باران کوثری، هوتن شکیبا، سهیل بیرقی، کریستف رضاعی و دیگر عوامل

مشاهده

  • 160 مجموع مشاهدات
  • 160 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+