0

اجرای زنده آهنگ چوپان تنها - لئو روجاس | پن فلوت

فرهنگ و هنر / موسیقی

833 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
جرای زنده قطعات به ترتیب: 1) کوندور عبور می کند( El Condor Pasa) و 2) چوپان تنها(El Pastor Soltario)، توسط لئو روجاس(Leo Rojas - نوازنده فلوت و پَن فلوت اهل اکوادور) | لئو روجاس(روخاس) در فصل پنجم برنامه استعداد یابی Das Supertalent آلمان شرکت کرد و به فینال راه یافت و موفق به کسب مقام اول این مسابقات شد که این مهم، آغازی بر شهرت جهانی وی شد.

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

جرای زنده قطعات به ترتیب: 1) کوندور عبور می کند( El Condor Pasa) و 2) چوپان تنها(El Pastor Soltario)، توسط لئو روجاس(Leo Rojas - نوازنده فلوت و پَن فلوت اهل اکوادور) | لئو روجاس(روخاس) در فصل پنجم برنامه استعداد یابی Das Supertalent آلمان شرکت کرد و به فینال راه یافت و موفق به کسب مقام اول این مسابقات شد که این مهم، آغازی بر شهرت جهانی وی شد.

مشاهده

  • 833 مجموع مشاهدات
  • 833 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+