0

چرا ما ایرانیها دنباله رو مدهای خارجی هستیم؟

صنعت و کسب و کار / کسب وکار

165 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
این روزها صنعت مد، صنعتی پررونق و مورد توجه در سراسر دنیا است؛ اما وضعیت این صنعت در کشور ما چگونه است؟ آیا ما ازظرفیت‌های بالای طراحان جوان و پرتوان ایرانی توانسته‌ایم به خوبی استفاده کنیم؟ افق‌های روشنی پیش روی این صنعت در کشور ما قرار دارد، نظر شما چیست؟ شما چقدر با طراحان ایرانی آشنا هستید؟ آیا شما هم از مخاطبان آنها هستید؟ در برنامه‌ی بعدی باهم، دو طراح جوان زوایای تازه‌ای از چالش‌های پیش روی این صنعت را ترسیم خواهند کرد!

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

این روزها صنعت مد، صنعتی پررونق و مورد توجه در سراسر دنیا است؛ اما وضعیت این صنعت در کشور ما چگونه است؟ آیا ما ازظرفیت‌های بالای طراحان جوان و پرتوان ایرانی توانسته‌ایم به خوبی استفاده کنیم؟ افق‌های روشنی پیش روی این صنعت در کشور ما قرار دارد، نظر شما چیست؟ شما چقدر با طراحان ایرانی آشنا هستید؟ آیا شما هم از مخاطبان آنها هستید؟ در برنامه‌ی بعدی باهم، دو طراح جوان زوایای تازه‌ای از چالش‌های پیش روی این صنعت را ترسیم خواهند کرد!

مشاهده

  • 165 مجموع مشاهدات
  • 165 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+