0

جشنواره فجر 97 - سیمرغ بهترین فیلم کوتاه: فیلم بچه خور

تفریح و سرگرمی / فیلم

223 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
یمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر برای فیلم بچه خور به کارگردانی محمد کارت

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

یمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر برای فیلم بچه خور به کارگردانی محمد کارت

مشاهده

  • 223 مجموع مشاهدات
  • 223 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+