0

جشنواره فجر 97 - سیمرغ بهترین نقش مکمل مرد: علی نصیریان

تفریح و سرگرمی / فیلم

212 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
سیمرغ بلورین بهترین نقش مکمل مرد: علی نصیریان برای بازی در فیلم مسخره باز

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

سیمرغ بلورین بهترین نقش مکمل مرد: علی نصیریان برای بازی در فیلم مسخره باز

مشاهده

  • 212 مجموع مشاهدات
  • 212 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+