0

Drink Some Water «کمی آب بنوش» کاری از وِتر | ترانهٔ انگلیسی درباره اربعین

مذهبی و معنوی / محرم

165 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
ترانهٔ Drink Some Water «کمی آب بنوش» سومین ترانهٔ انگلیسی از گروه وتر | پس از ۱۰۰ کیلومتر پیاده روی همراه با میلیونها نفر دیگر مسافر به شهری میرسد که هر ساله بزرگترین پیاده روی جهان به سوی آن برگزار میشود. ۲۰ میلیون نفر ۲۰ شبانه روز با عشق و مهربانی و بطور رایگان پذیرایی میشوند. مهم نیست که مسافر کیست و از کجا آمده است مهم آن است که اینجا است و همین کافی است تا او را “زائر” صدا کنند و مورد محبت میلیونها نفر دیگر قرار گیرد. کمی آب بنوش گوشه ای از خاطرات یک “زائر” است که

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

ترانهٔ Drink Some Water «کمی آب بنوش» سومین ترانهٔ انگلیسی از گروه وتر | پس از ۱۰۰ کیلومتر پیاده روی همراه با میلیونها نفر دیگر مسافر به شهری میرسد که هر ساله بزرگترین پیاده روی جهان به سوی آن برگزار میشود. ۲۰ میلیون نفر ۲۰ شبانه روز با عشق و مهربانی و بطور رایگان پذیرایی میشوند. مهم نیست که مسافر کیست و از کجا آمده است مهم آن است که اینجا است و همین کافی است تا او را “زائر” صدا کنند و مورد محبت میلیونها نفر دیگر قرار گیرد. کمی آب بنوش گوشه ای از خاطرات یک “زائر” است که

مشاهده

  • 165 مجموع مشاهدات
  • 165 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+