0

چهارمین startup grinde ایران با برگزاری ماهان و ایده پردازان

صنعت و کسب و کار / کسب وکار

142 مشاهده
0 تعداد لایک ها
0 0
چهارمین استارتاپ گرایند با برگزاری ماهان و ایده پردازان.رضا اربابیان مدیرعامل و بنیانگذار شیپور. راه اندازی و چالش های کسب و کار از گذشته تا به کنون. مارا در اینستا گرام دنبال کنید idehpardazan_ipe.ir@

به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

به اشتراک گذاری لینک

از لینک دائمی برای به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی استفاده کنید

چهارمین استارتاپ گرایند با برگزاری ماهان و ایده پردازان.رضا اربابیان مدیرعامل و بنیانگذار شیپور. راه اندازی و چالش های کسب و کار از گذشته تا به کنون. مارا در اینستا گرام دنبال کنید idehpardazan_ipe.ir@

مشاهده

  • 142 مجموع مشاهدات
  • 142 مشاهدات وب سایت

عملیات

  • 0 به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
  • 0 لایک ها
  • 0 دیس لایک ها
  • 0 نظرات

تعداد اشتراک

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+